De vereniging “Matcurlingvrienden Knokke-Heist “ (MCV-KH) is ontstaan in september 2010. Direct telde men een 20-tal enthousiaste leden; er werd toen gespeeld in ‘De Stormmeeuw” te Knokke. Enige tijd later werd uitgeweken naar het Ontmoetingscentrum ‘De Vierbote’ te Heist waar op 5 maart 2012 de nieuwe curlingmat plechtig ingehuldigd werd.

 

Matcurling, te vergelijken met curling op een ijsbaan maar dan gespeeld op een mat, is een ontspannende en niet vermoeiende doesport en is tevens een leuke bezigheid. Het spel wordt gespeeld door 2 ploegen van 2 spelers.

 

De MCV-KH omvat thans ruim dertig senioren, zowel mannen als vrouwen, die nagenoeg elke maandagvoormiddag hun wedstrijdje afwerken. Doel van deze sportieve bezigheid is tweeërlei: deels voor het amusement en deels als lichamelijke ontspanning.

 

Elke week zijn ongeveer 20 spelers present om er elkaar te ontmoeten, gezellig bij te praten en terzelfder tijd aan sport te doen. Speciale uitrusting is overbodig, een goed humeur volstaat.

 

Het zeskoppige bestuur van de MCV-KH bestaat uit evenveel mannen en vrouwen en ziet erop toe dat alles vlot verloopt en de leden een amusante voormiddag beleven. Tweemaal in het jaar worden de leden uitgenodigd op een gezellig samenzijn met spijs en drank.

 

Geïnteresseerd of nieuwsgierig? Kom en overtuig u, elke maandagvoormiddag van 9.30 u. tot circa 12 uur. Welkom!

 

 

 

Pierre Reekmans, voorzitter MCV-KH

(E-mail: pierre_reekmans23@hotmail.com)

 

Webmaster Jean-Pierre H.